Učitavanje... Molimo sačekajte!

10.000

7.500

5.000

2.500

1.000

500

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

25

20

15

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Rezultati

RUNDA

Prva loptica više/manje (24,5)

Prva loptica par/nepar

Boja prve loptice

Bonus loptice

30

Slučajni odabir

Lucky 6

Zbir prvih 5 loptica

- 122,5 +

Prva loptica par/nepar

Nepar Par

Prva loptica više/manje

- 24,5 +

Više parnih/neparnih

Nepar Par

Boja prve loptice

Odabrana opklada

Više parnih/neparnih
Par

STANJE

Iznos

Br. rundi

Ukupno

UPLATI
Nije moguće odigrati okladu! Raspon uplate: 0.50 - 100 Do 10 rundi unaprijed.
Aktivni tiketi Istorija tiketa Zadnjih 10 rundi Kako igrati
Br.R. Br.T. Datum/Vrijeme Vrsta Detalji Iznos Dobitni Status

Runda 250

Prvih 5 loptica Bonus loptice

Rezultat izvlačenja

Ishod

Prva loptica par/nepar PAR

Zbir prvih 5 120

Više parnih/neparnih NEPAR

Prva loptica više/manje MANJE

Boja prve loptice CRVENA

Klađenje na boju RED, BLUE

Runda Br. Tiketa

KAKO IGRATI

Standard opklada - 6 brojeva od 35 (6/35)

Klađenje 6/35 nudi 48 brojeva (u rasponu od 1 do 48) od kojih igrač odabire 6 različitih brojeva.Tijekom runde Elektronske igre klađenja, od ponuđenih 48 brojeva nasumično se generira njih 35. Ukoliko se među navedenih 35 nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak umnošku uloga i koeficijenta naznačenog uz posljednji pogođeni broj.

Bonus djetelina (X2/X3)

Na prikazu 35 brojeva koji se tijekom runde generiraju nalaze se i 2 slikovna simbola djeteline. Simbol omogućuje igraču bonus koeficijent u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude među 35 generiranih brojeva, a uz 1 od 6 pogođenih brojeva se nalazi Simbol, koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogođeni broj dobitne kombinacije se udvostručuje.b) Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude među 35 generiranih brojeva, a uz 2 od 6 pogođenih brojeva se nalaze Simboli, koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogođeni broj dobitne kombinacije se utrostručuje.Pozicija Simbola na navedenom prikazu ishod je nasumičnog odabira i ne može unaprijed predvidjeti.

6 brojeva jedna boja (6/1)

Ova opklada nudi igraču mogućnost odabira i pogađanja boje generirane grupe brojeva. Igrač će ostvariti dobitak ukoliko tijekom runde bude generirano 6 brojeva iste boje, odnosno boje prethodno odabrane od strane igrača. Na ovu opkladu se primenjuju koeficijenti standard opklade 6/35.

Par/Nepar

U klađenju par/nepar igrač može pogađati hoće li tijekom runde biti generirano više parnih ili neparnih brojeva. U svakoj rundi generira se 35 od ponuđenih 48 brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80.

Prvi broj par/nepar

U klađenju Prvi broj par/nepar igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj kola biti paran ili neparan. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80.

Zbir prvih 5 brojeva (-122,5+)

U klađenju Zbir prvih 5 brojeva (-122,5+) igrač može pogađati hoće li zbroj prvih 5 generiranih brojeva u rundi biti manji ili veći od 122,5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80.

Prvi broj (-24,5+)

U klađenju Prvi broj (-24,5+) igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj u rundi biti manji ili veći od 24,5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80.

Boja prvog broja

U klađenju Boja prvog broja igrač može pogađati boju prvog generiranog broja u rundi. Igrač ima mogućnost odabira jedne, dvije ili četiri boje. Koeficijenti na ishod događaja dodijeljeni su na sljedeći način: - Ako se prvi generirani broj podudara sa odabranom bojom od strane igrača, pripadajući koeficijent iznosi 7.20; - Ako se prvi generirani broj podudara sa jednom od dvije odabrane boje, pripadajući koeficijent iznosi 3.60; - Ako se prvi generirani broj podudara sa jednom od četiri odabrane boje, pripadajući koeficijent iznosi 1.80.

Sistemsko klađenje

U Sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 48 , odnosno igrač može odabrati 7, 8, 9 i 10 brojeva, čime formiraju unaprijed definisane sisteme 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Za ostvarivanje dobitka igrač mora pogoditi minimalno 6 od ukupnog broja izabranih brojeva.U Sistemskom klađenju dobitak se obračunava na način da se ukupni ulog na tiketu dijeli sa mogućim brojem kombinacija, nakon čega se dobiveni iznos uloga množi sa koeficijentom naznačenim uz posljednji pogođeni broj dobitne kombinacije.Za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7.Za sistem 6/8 mogući broj kombinacija je 28.Za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84.Za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210.

Klađenje unaprijed

Klađenje unaprijed omogućuje klađenje do 10 rundi unaprijed na iste odabrane brojeve. Sve opklade se nalaze na jednom tiketu s tim da se svaka opklada obračunava zasebno.

Lucky 6

Lucky 6 opcija odabire 6 slučajnih brojeva.

Otkazivanje tiketa

Igrač može odustati od izvršenog uloga za sudjelovanje u Elektronskoj igri klađenja najkasnije 5 sekundi prije završetka odbrojavanja.Igrač može odustati od izvršenog uloga za Klađenje unaprijed najkasnije 5 sekundi prije završetka odbrojavanja prve runde. Naknadno odustajanje od izvršenog uloga za Klađenje unaprijed nije moguće.